Rijkswaterstaat trekt de A15 door van Nijmegen (Knooppunt Ressen) naar de A12 (Knooppunt Oudbroeken) richting Duitse grens. In 2020 loopt het beroep bij de Raad van State en start de voorbereiding. NC Advies levert de manager planstudie aan het projectteam ViA15 om het tracébesluit rond te krijgen. Zie projectsite van RWS. Het tracébesluit ligt nu voor een oordeel bij de Raad van State. 

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland (2018-2021)