Rijkswaterstaat trekt de A15 door van Nijmegen (Knooppunt Ressen) naar de A12 (Knooppunt Oudbroeken) richting Duitse grens. In 2020 en '21 loopt het beroep bij de Raad van State. NC Advies levert de manager planstudie aan het projectteam ViA15 om het tracébesluit rond te krijgen. Zie website van RWS. De tussenuitspraak van de Raad van State vraagt om betere onderbouwing van de stikstofdepositie. Zie video met interview door Dolf Jansen over het wegenemen van de stikstofgevolgen.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland (2018-2021)