De programmasecretaris helpt het lopende programma (2020-2024) te realiseren. Ook faciliteert hij het opstellen en uitvoeren van de transitievisie warmte. Hij voert de regie op de uitvoering van concrete duurzaamheidsmaatregelen in Hardenberg. Dit doet hij samen met de partners, zoals netwerkbedrijven en Vechtdal Wonen.

Opdrachtgever: gemeente Hardenberg (2020-2024)