Via een participatief traject ontwikkelen van de omgevingsvisie Ommen. Ommen kiest daarbij voor een veel ruimere bandbreedte dan de Omgevingswet vereist. De nieuwe Omgevingsvisie Ommen omvat economie, omgevingskwaliteit, samenleving en participatie en coproductie. Onder de Omgevingsvisie valt ook de implementatie van de Omgevingswet. Zie website: www.ommen.nl/jouwtoekomst

Opdrachtgever: gemeente Ommen (2019-2021)