Ingang vluchtbasis WoensdrechtDCMR milieudienst Rijnmond voert sinds 2010 de vergunningverlening uit aan defensie-inrichtingen, aan transport explosieve stoffen voor civiel gebruik en aan kastelen en paleizen in opdracht van het ministerie van IenM. NC Advies evalueert de uitvoering van deze IenM-taken door DCMR. Begeleiding door de ministeries van IenM en Defensie en door de inspectie Leefomgeving en Transport.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2013)