Huidige kruising N65 en spoor

De snelweg N65 tussen Den Bosch en Tilburg wordt aangepast. De kruising met het spoor bij Vught verandert mogelijk: spoor  laag, snelweg op maaiveld. Wat verandert er dan aan de bereikbaarheid en de milieueffecten voor de omgeving? Informatieavonden onder leiding van NC Advies geven hierover duidelijkheid.  Zie website Noord-Brabant over stand van zaken

Kijk mee op lokale omroep Vught en omroep Haaren.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (2013)