zeilschepen recreatie Groene Hart

De stuurgroep Groene Hart vergroot de aantrekkingskracht van het Groene Hart als gebied voor recreatie en toerisme, inclusief promotie daarvan. Wij helpen bij de verdere ontwikkeling van Recreatie en Toerisme in het Groene Hart door het uitvoeren van het Programma Waterrecreatie en het kwartier maken voor nieuwe projecten als de Ontwikkelingskansenkaart en de Ontwikkeling van de Oude Rijn zone. Zie: www.stuurgroepgroenehart.nl.

Opdrachtgever: Stuurgroep  Groene Hart (2013-2014)