N280 bij BaexemProvincie Limburg plant verbeteringen aan de N280 (Roermond-Weert) met inpassingsplan en MER. Zie projectpagina. Bij de gemeente Leudal heeft de provincie voorkeur voor een tracé vlak langs de kern van Baexem. De gemeente wil een ander tracé dat weliswaar door een stuk bos loopt, maar kansen biedt voor gebiedsontwikkeling en regionale ecologische verbindingen. Met ecologisch adviesbureau Altenburg&Wymenga maakt NC Advies een second opinion en een strategie.

Opdrachtgever: Gemeente Leudal (2014)