Spiegelgroep WaalWeelde bewaakt het 4B-principe van het programma WaalWeelde en de projecten daar binnen. Burgers, Bedrijven, Beambten en Bestuurders werken samen aan beleid en uitvoering. De Spiegelgroep bundelt organisaties van burgers en bedrijven. De Spiegelgroep evalueerde haar eigen optreden. Werkt de co-productie goed of moet het beter? En hoe dan? Lees het rapport.

Opdrachtgever: Spiegelgroep WaalWeelde (2015)