Met vertegenwoordigers van belangengroepen, bedrijven (zand- en kleiwinning) en burgers uit de omgeving van Rijn en Waar bezoeken we de locaties en organisatiea voor hoogwaterveiligheid en natuurbescherming aan de Duitse kant van de grensstreek. Doel is meer begrip en uitwisseling te krijgen tussen Nederland en Duitsland bij het meedenken en meedoen bij water- en natuurbeheer.

Opdrachtgever: Spiegelgroep WaalWeelde (2015)