Provincie Utrecht werkt samen met het Programma Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de UNESCO nominatie van de linie aansluitend bij de Stelling van Amsterdam. Daarvoor worden Heritage Impact Assessments (HIA's) gevraagd. NC Advies heeft daarvoor een handreiking opgesteld.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht (2019)