Opstellen Kadernota en Beleidsnota Parkeren gericht op het reguleren van de toeristenstroom naar de molens bij Kinderdijk en het nieuw te ontwikkelen toeristisch-recreatieve transferium met voorzieningen (Royal House of Holland) op Haven Zuid. 

Opdrachtgever: Gemeente Alblasserdam (2011)