Procesbegeleiding rond de ontwikkeling van recreatief-toeristische en educatieve voorzieningen, in combinatie met landschapsbeheer en waterberging in het Wierickegebied 1. 

Zie filmverslag van Lokale Omroep Rijnwoude

Opdrachtgever: Stichting Fort Wierickerschans Groep (2011)