In samenwerking met OpdenKamp ADVIESGROEP BV (Den Haag), M-tech BV (Hasselt-B) en DGMR (Sittard/Arnhem) heeft Henk van Kessel de milieuzonering voor gebiedsontwikkeling rond bedrijven en bedrijventerreinen opgesteld voor het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Gewest. 

Het rapport vormt een handreiking om te komen tot een goed onderbouwde en zo uniform mogelijke aanpak van milieuzonering in de beleids- en uitvoeringspraktijk in Vlaanderen.

Klik hier voor het rapport, of klik op de afbeelding.