Terschelling met vuurtoren

TexelEnergie is de grootste duurzame energie coöperatie van Nederland. De coöperatie was mede oprichter van de Duurzame Energie Unie. Opgave voor de interim directievoering was TexelEnergie en de Duurzame Energie Unie te ontvlechten en in goede banen te leiden. Aanvullend is een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de interne bedrijfsvoering en enkele projecten van TexelEnergie. Zie: www.texelenergie.nl

Opdrachtgever: Raad van Commissarissen TexelEnergie (2015)