Rijn op de grensHet Deltaprogramma Rivieren publiceerde half 2014 het advies. De grensoverschrijdende aspecten van hoogwaterveiligheid zijn daarbij nog weinig belicht. Het programma Kennis voor Klimaat wil deze aan de orde stellen, samen met andere klimaateffecten als verdroging, temperatuur, biodiversiteit. Samen met Radboud Universiteit (Political Science of the Environment) verkennen we deze zaken en ontwikkelen pilots, onder andere voor dijkverbetering langs de Rijn in Nederland en Duitsland. Rapport hier downloaden.

Opdrachtgever: Kennis voor Klimaat (2014)