VaarkaartHet Stadsgewest Haaglanden en de Regio Rotterdam hebben we geassisteerd bij het ontwikkelen van een sloepenknooppuntensysteem of sloepennetwerk. Dit is gedaan met versnellingskamers i.s.m. 3PO-Advies. Daarbij dragen alle partijen bij aan de realisatie. Het netwerk sluit aan op de vaarnetwerken in en om het Groene Hart. Een sloepennetwerk werkt net als het landelijke fietsknooppuntensysteem met bordjes, informatiepanelen, kaart, website en een app. 

Klik hier voor de vaarkaart

Opdrachtgever: Provincie Z-Holland Impulsprogramma Recreatie en Vrije tijd (2014-2015)