Huidige kruising N65 en spoor

De snelweg N65 tussen Den Bosch en Tilburg wordt aangepast. De kruising met het spoor bij Vught verandert mogelijk: spoor  laag, snelweg op maaiveld. Wat verandert er dan aan de bereikbaarheid en de milieueffecten voor de omgeving? Informatieavonden onder leiding van NC Advies geven hierover duidelijkheid.  

Zie de Startbeslissing MIRT van het ministerie van IenM

Kijk mee op lokale omroep Vught en omroep Haaren.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (2013)