Waterbuffels bij Greifswald13 Medewerkers van drie waterschappen, provincie, Staatsbosbeheer en kennisinstellingen bezochten het gebied rond Greifswald in Noordoost Duitsland. De universiteit daar heeft veel kennis over natte landbouw voor behoud van veen en vastleggen van koolstof in de bodem. Inspiratie voor Nederland. NC Advies organiseerde en begeleidde de excursie. 

Opdrachtgever: project NC Advies (2016)