Jan Willem Goossens van Deltaprogramma Ruimtelijke AdaptatieRegelmatig draagt NC Advies in samenwerking met Amplio Subsidies bij aan het zoeken naar financiering voor ruimtelijke aanpassingen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Daarvoor zijn wij deel van het netwerk van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en leveren onder andere bijdragen aan themabijeenkomst. Zoals hier met een subsidie-matrix tijdens de themabijeenkomst Financiering (zie verslag).

Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Milieu (2015-2016)