NC Advies is het bureau voor omgevingsbeleid, gebiedsontwikkeling, participatie en procesmanagement van Erik Opdam en Henk van Kessel. Wij werken aan beleidsontwikkeling, -implementatie, organisatie-ontwikkeling en evaluatie.

NC Advies is sinds mei 2011 actief voor gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries en voor bedrijven en instellingen. 

NC Advies: ervaring en innovatie tellen

NC Advies werkt werkt vanuit inhoudelijke motivatie bij de onderwerpen, betrokkenheid bij de klant en gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen.  

Henk heeft meer dan 25 jaar ervaring met management, organisatie, samenwerking, omgevingsbeleid, ruimtelijke ordening, recreatie en cultuurhistorie.

Erik werkt al ruim 25 jaar aan inspraak, participatieve planvorming, innovatie bij stedelijke vernieuwing, ruimte, water, klimaat en infrastructuur.
 
Wij streven naar overheidsbeleid dat kan rekenen op draagvlak bij burgers en bedrijven, omdat het rekening houdt met de belangen van partijen en bijdraagt aan een mooier en beter land. Wij werken zelfstandig of met z'n tweeën en versterken ons met mensen uit ons netwerk als de klus daarom vraagt.

ACTUEEL

De meest recente opdrachten van NC Advies: